Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán cấp THPT (SKKN môn toán lớp 10, 11, 12)


Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán cấp THPT (SKKN môn Toán lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn hướng dẫn học sinh ứng dụng vectơ để chứng minh bất đẳng thức, tìm cực trị
 2. Skkn kỹ năng sử dụng máy tính casio fx – 570vn plus để giải một số dạng bài toán trong chương i phân môn đại số & giải tích 12
 3. Skkn một số biện pháp giúp học sinh giải bài tập hình học không gian
 4. Skkn ứng dụng tích phân để giải các bài toán trắc nghiệm tính diện tích hình phẳng
 5. Skkn một số giải pháp giúp học sinh tránh những sai lầm cơ bản khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai
 6. Skkn một số biện pháp dạy học nhằm củng cố và mở rộng giới hạn của dãy số (đại số và giải tích lớp 11, chương trình chuẩn)
 7. Skkn phân loại các dạng viết phương trình đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ (oxy)
 8. Skkn mối liên hệ giữa một số bài toán hình học không gian và bài toán hình học phẳng
 9. Skkn kỹ thuật sử dụng phương pháp tham số biến thiên, hằng số biến thiên để giải một số dạng phương trình trong chương trình toán thpt
 10. Skkn giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học giải tích
 11. Skkn hƣớng dẫn học sinh giải bài toán bất đẳng thức bằng kĩ thuật chọn điểm rơi
 12. Skkn giải pháp phát huy tính tích cực của học sinh qua hoạt động khởi động trong dạy học chương ii hình học không gian lớp 11
 13. Skkn đổi mới soạn giảng bài đường thẳng vuông góc với mặt phẳng” hình học 11 cơ bản theo hướng hướng dẫn học sinh tự học
 14. Skkn bài toán thực tế trong chương trình toán học lớp 10
 15. Skkn biên soạn hệ thống bài tập trắc nghiệm khách tìm số cực trị của hàm số dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém khối 12
 16. Skkn phân loại và cách tính tích phân các hàm phân thức hữu tỉ thường gặp
 17. Skkn thiết kế và sử dụng một số hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn toán lớp 12
 18. Skkn rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh thông qua giải bài tập về véc tơ trong hình học 10
 19. Skkn rèn luyện cho học sinh phương pháp xác định và tính các loại góc trong hình học không gian
 20. Skkn thiết diện của một hình không gian cắt bởi một mặt phẳng
 21. skkn bất đẳng thức
 22. Skkn vận dụng bài toán điểm đối xứng với điểm qua một đường thẳng để giải bài toán về đường phân giác trong hình tọa độ phẳng (toán 10) Skkn tỉ số thể tích trong hình học không gian
 23. Skkn khai thác sâu một bài toán thi đại học
 24. Skkn ứng dụng hệ thức lượng trong tam giác để giải một số bài toán thực tế
 25. Skkn ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán khoảng cách trong hình học không gian lớp 11 và các đề thi đại học
 26. Skkn tính chất các điểm cực trị của đồ thị hàm số và ứng dụng
 27. Skkn ứng dụng của phương pháp xác định góc để giải các bài toán hình học không gian trong các đề thi đại học
 28. Skkn sử dụng tính đơn điệu của hàm số vào giải phương trình và hệ phương trình
 29. Skkn “ một số bài toán liên quan đến cực trị của hàm số bậc ba
 30. Skkn một số sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán giải tích 12
 31. Skkn đi tìm nguồn gốc bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng, định hướng cách giải và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh
 32. Skkn thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng học toán của học sinh ở trường thpt nam khoái châu
 33. Skkn một số cách giải tìm giá trị nhỏ nhất của một biểu thức đại số
 34. Skkn phát hiện và giải quyết vấn đề trong bài toán hình giải tích phẳng từ những mối quan hệ ba điểm
 35. Skkn sử dụng hệ thặng dư đầy đủ, thặng dư thu gọn, thặng dư trung hoa để giải toán số học
 36. Skkn sáng tạo bài toán toạ độ phẳng từ những kết quả hình học tổng hợp
 37. Skkn sử dụng hệ thặng dư đầy đủ, thặng dư thu gọn, thặng dư trung hoa để giải toán số học
 38. Skkn Nhị thức newton và ứng dụng
 39. Nâng cao kỹ năng giải toán hình không gian thông qua việc sử dụng phương pháp tọa độ
 40. Skkn xác định đường cao hình chóp và hình lăng trụ từ đó tính thể tích khối chóp và khối lăng trụ.
 41. Skkn vận dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào bài toán tính thể tích khối chóp để nâng cao tính tích cực sáng tạo của học sinh
 42. Skkn ứng dụng phƣơng pháp hàm số để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
 43. Skkn vai trò của sai lầm và chướng ngại với việc tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học môn toán
 44. Skkn ứng dụng nhịthức newton trong tính tổng của biểu thức
 45. Skkn ứng dụng tích phân
 46. Skkn ứng dụng maple trong dạy học môn toán thpt
 47. Skkn ứng dụng một bài toán để tính khoảng cách trong không gian
 48. Skkn ứng dụng đạo hàm giải phương trình
 49. Skkn ứng dụng một bài toán để tính khoảng cách trong không gian
 50. Skkn ứng dụng đạo hàm giải phương trình
 51. Skkn ứng dụng nhịthức newton trong tính tổng của biểu thức
 52. Skkn tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
 53. Skkn ứng dụng của phương pháp tọa độ trong mặt phẳng để giải một số bài toán đại số
 54. Skkn đi tìm nguồn gốc bài toán hình học giải tích trong mặt phẳng, định hướng cách giải và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh
 55. Skkn ứng dụng của đạo hàm khi giải phương trình, bất phương trình
 56. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy chương thể tích khối đa diện hình học 12
 57. Skkn tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước
 58. Skkn ứng dụng các phép biến hình vào giải toán hình học
 59. Skkn ứng dụng bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình
 60. Skkn tìm tòi lời giải các bài toán về phương pháp tọa độ trên mặt phẳng
 61. Skkn tìm tòi lời giải các bài toán về phương pháp tọa độ trên mặt phẳng
 62. Skkn tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy môn toán đại số 10
 63. Skkn thực hành ứng dụng cabri 3d v2 vào giải một số bài toán hình học không gian lớp 11
 64. Skkn tạo hứng thú học toán hình học không gian nói riêng và môn toán 11 nói chung bằng cách vừa dạy vừa dỗ
 65. Skkn tạo hứng thú học tập cho học sinh với bài toán tổ hợp
 66. Skkn sử dụng vec tơ và tọa độ để giải phương trình hệ phương trình và bất phương trình
 67. Skkn cách tiếp cận bài toán tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
 68. Skkn bồi dưỡng năng lực suy rộng công thức lượng giác để phát hiện phương pháp giải nhanh một số dạng phương trình lượng giác cho học sinh lớp 11
 69. Skkn phương pháp sử dụng đạo hàm chứng minh bất đẳng thức
 70. Skkn sử dụng tính chất hình học trong bài toán toạ độ
 71. Skkn sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 72. Skkn sử dụng đồ thị để giải phương trình bất phương trình
 73. Skkn sử dụng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 74. Skkn rèn luyện kỹ năng tính thể tích khối chóp đối với học sinh lớp 12
 75. Skkn sử dụng bài toán “kết thúc mở” nhằm nâng cao hiểu biết toán của học sinh đối với thống kê
 76. Skkn rèn luyện khả năng tư duy của học sinh qua chùm bài tập viết phương trình đường thẳng trong không gian
 77. Skkn rèn kĩ năng phân tích đa thức thành nhân tử cho học sinh lớp 8
 78. Skkn phương pháp tọa độ hóa trong hình học phẳng.
 79. Skkn phương trình, hệ nghiệm nguyên
 80. Skkn phương trình, bất phương trình vô tỉ
 81. Skkn phương trình chứa ẩn dưới dấu căn
 82. Skkn phương pháp tiếp cận các bài toán tính khoảng cách trong hình học không gian lớp 12
 83. Skkn Phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 84. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học giải phương trình, bất phương trình vô tỷ
 85. Skkn phương pháp chọn hệ trục tọa độ để giải bài toán hình học không gian
 86. Skkn phương pháp giảng dạy bộ môn hình học không gian
 87. Skkn phương pháp giải toán về dãy số và số học trên máy tính bỏ túi
 88. Skkn phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh qua giải toán hình học giải tích trong mặt phẳng tọa độ oxy bằng cách khai thác một số tính chất của hình học phẳng
 89. Skkn một số ứng dụng của lượng giác
 90. Skkn phát huy tính tích cực và tăng sự hứng thú của học sinh qua kỹ năng kết hợp các ứng dụng để soạn bài giảng điện tử môn toán thpt của giáo viên
 91. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh về bài toán khoảng cách trong chương trình hình học 11
 92. Skkn một số tính chất số học của hệ số nhị thức
 93. Skkn phát huy hoạt động gợi động cơ mở đầu trong dạy học môn toán lớp 10
 94. Skkn một số tính chất số học của hệ số nhị thức
 95. Skkn một số ứng dụng của lượng giác trong đại số và hình học
 96. Skkn một số tìm hiểu về toán ứng dụng ở trường phổ thông việt nam
 97. Skkn một số phương pháp giải toán tích phân
 98. Skkn một số phương pháp giải phương trình vô tỉ.
 99. Skkn một số phương pháp giải phương trình bất phương trình mũ và lôgarit
 100. Skkn sử dụng các kiến thức về phương trình đường thẳng để giải các bài toán liên quan đến tam giác, tứ giác trong hình phẳng
 101. Skkn bồi dưỡng năng lực suy rộng công thức lượng giác để phát hiện phương pháp giải nhanh một số dạng phương trình lượng giác cho học sinh lớp 11
 102. Skkn thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng học toán của học sinh ở trường thpt nam khoái châu
 103. Skkn một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
 104. Skkn một số phương pháp giải phương trình chứa căn
 105. Skkn một số phương pháp giải hệ phương trình
 106. Skkn một số phương pháp chứng minh bất đẳng thức
 107. Skkn một số kinh nghiệm khi tính tích phân hữu tỷ
 108. Skkn kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến môn tin học cấp trung học phổ thông
 109. Skkn sáng tạo bài toán toạ độ phẳng từ những kết quả hình học tổng hợp
 110. Skkn rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học 12
 111. Skkn sử dụng đạo hàm và tích phân để giải các bài toán đại số tổ hợp
 112. Skkn cải tiến phương pháp dạy chuyên đề số phức
 113. Skkn rèn luyện kỹ năng ứng dụng đạo hàm để giải toán cực trị hình học 12
 114. Skkn sử dụng đạo hàm và tích phân để giải các bài toán đại số tổ hợp
 115. Skkn phát triển năng lực vận dụng quy trình bốn bước của g.polya vào giải toán tọa độ trong không gian cho học sinh lớp 12
 116. Skkn một số dạng toán về phương trình và bất phương trình vô tỷ
 117. Skkn một vài hướng tạo ra bài toán hệ phương trình mũ và lôgarit mới
 118. Skkn một số giải pháp khắc phục điểm liệt môn toán trong kỳ thi thpt quốc gia
 119. Skkn một số dạng toán cơ bản về xác suất của biến cố ” ở đại số giải tích 11
 120. Skkn phương pháp lượng giác trong các bài toán đại số
 121. Skkn giúp học sinh lớp 12a làm tốt bài toán tính thể tích khối đa diện bằng phương pháp sử dụng tỉ số thể tích
 122. Skkn một số kinh nghiệm trong việc nhận dạng bài tập tích phân và hướng giải quyết
 123. Skkn tổng hợp một số sai lầm phổ biến học sinh thường gặp khi tính tích phân
 124. Skkn một số dạng toán về dãy số và ứng dụng
 125. Skkn hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính
 126. Skkn hướng dẫn học sinh xác định chân đường cao trong bài toán tính thể tích khối đa diện
 127. Skkn hướng dẫn học sinh lựa chọn thuật toán tối ưu khi lập trình giải bài toán trên máy tính
 128. Skkn toán một số vấn đề tập hợp
 129. Skkn vận dụng linh hoạt tỉ số thể tích trong bài toán hình học không gian lớp 12
 130. Skkn một số bài toán cực trị trong không gian
 131. Skkn toán thpt rèn luyên tư duy cho học sinh thông qua việc sáng tác một số phương trình, hệ phương trình từ các đẳng thức điển hình
 132. Skkn toán hướng dẫn học sinh một số phương pháp giải phương trình vô tỉ
 133. Skkn rèn luyện kỹ năng thực hiện các thao tác tư duy cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học một số bài toán về hình vuông trong mặt phẳng toạ độ oxy
 134. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh giải toán qua mạng internet
 135. Skkn một số biện pháp khắc phục khó khăn cho học sinh khi giải bài toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
 136. Skkn dạy học môn toán theo định hướng phát triển năng lực học sinh lớp 11 – thpt qua chuyên đề “góc trong không gian
 137. Skkn dạy học các bài toán thực tiễn tạo hứng thú cho học sinh thpt
 138. Skkn môn toán thpt phương trình vô tỷ dành cho học sinh trung học phổ thông không chuyên
 139. Skkn kỹ thuật vẽ hình trong bài toán tính thể tích khối đa diện
 140. Skkn kết hợp hai phương pháp tìm nguyên hàm để tạo ra bài toán nguyên hàm mới
 141. Skkn một vài hướng tạo ra bài toán hệ phương trình mũ và lôgarit mới
 142. Skkn sử dụng phương pháp phân tích thành nhân tử giải một số hệ phương trình đại số
 143. Skkn một số dạng toán cơ bản về xác suất của biến cố ” ở đại số giải tích 11
 144. Skkn kỹ thuật vẽ hình trong bài toán tính thể tích khối đa diện
 145. Skkn kết hợp hai phương pháp tìm nguyên hàm để tạo ra bài toán nguyên hàm mới
 146. Skkn một số kinh nghiệm trong việc nhận dạng bài tập tích phân và hướng giải quyết
 147. Skkn tổng hợp một số sai lầm phổ biến học sinh thường gặp khi tính tích phân
 148. Skkn phương trình vô tỷ dành cho học sinh trung học phổ thông không chuyên
 149. Skkn phương pháp giải bất phương trình mũ và bất phương trình logarit
 150. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh qua dạy học giải phương trình, bất phương trình vô tỷ
 151. Skkn sử dụng cách nhớ ngắn gọn giúp học sinh lớp 12b4 học tốt tích phân từng phần
 152. Skkn giúp học sinh lớp 12b2 làm tốt bài tập tích phân bằng phương pháp đổi biến qua cách chọn đổi biến số
 153. Skkn bằng cách phân dạng giúp học sinh lớp 12b1 trường thpt lộc hưng học tốt tích phân hàm số lượng giác
 154. Skkn giúp học sinh học 12b4 học tốt “tích phân từng phần”
 155. Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị
 156. Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị
 157. Skkn phương pháp tìm hàm đặc trưng trong giải hệ phương trình bằng công cụ hàm số
 158. Skkn phương pháp hàm số đại diện để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
 159. Skkn một số biện pháp dạy mệnh đề quan hệ hiệu quả
 160. Skkn giải bài tập trắc nghiệm luyện thi thpt quốc gia dựa trên công thức giải nhanh và phương pháp đồ thị
 161. skkn Ứng dụng máy tính casio hỗ trợ nhẩmnghiệm, dự đoán nhân tử giải phương trình,bất phương trình, hệ phương trình 162. Skkn ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, hệ phương trình


 163. skkn toán thpt - Xây dựng bài toán hình học giải tích phẳng từ một số bài toán hình học
 164. Skkn kinh nghiệm dạy bài tập góc và cung lượng giác. công thức lượng giác theophương pháp hệ thống
 165. Skkn kinh nghiệm giảng dạy một số bài toán về phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
 166. Skkn đổi mới trong rèn luyện, ôn tập cho bộ môn toán và đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy và học toán lớp 12 ở trường thpt
 167. Skkn một số dạng bài tập số phức
 168. Skkn khai thác và mở rộng kết quả của một số bài toán
 169. Skkn một số phương pháp giải phương trình diophantine
 170. Skkn một số phương pháp tính khoảng cách trong hình học không gian
 171. Skkn rèn luyện kỹ năng tính khoảng cách trong không gian
 172. Skkn các bài toán tổ hợp trong các kỳ thi học sinh giỏi
 173. Skkn một số phương pháp tìm hiểu về bài toán và thuật toán
 174. Skkn nguyên lí cực hạn trong các bài toán tổ hợp
 175. Skkn rèn luyện tư duy suy luận qua bài toán khoảng cách trong không gian trong chương trình hình học lớp 11
 176. Skkn phương trình mặt phẳng và đường thẳng trong không gian
 177. Skkn sử dụng tính đơn điệu để giải phương trình và hệ phương trình
 178. Skkn một số bài toán cực trị trong không gian
 179. Skkn vận dụng linh hoạt tỉ số thể tích trong bài toán hình học không gian lớp 12
 180. Skkn phương pháp giải bài tập giới hạn hàm số lớp 11
 181. Skkn vận dụng phương pháp điều kiện cần và đủ để giải một số dạng toán về phương trình chứa tham số trong chương trình đại số 10
 182. Skkn áp dụng kỹ thuật chọn điểm rơi tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong một số bài toán bất đẳng thức (lớp 10)
 183. Skkn rèn luyện tư duy giải toán hình học không gian cho học sinh thông qua mối liên hệ giữa hình học phẳng và hình học không gian
 184. Skkn phân tích những sai lầm của học sinh lớp 12 khi học chương ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số hướng khắc phục
 185. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh lớp 10 trong việc tìm tập xác định của hàm số trường thpt ngô gia tự
 186. Skkn một số kinh nghiệm trong dạy chủ đề thể tích khối đa diện
 187. Skkn những kiến thức và kĩ năng cần khắc sâu trong mỗi chương khi dạy bộ môn toán 11 để học sinh vận dụng được khi học 12
 188. Skkn phương pháp sử dụng đạo hàm chứng minh bất đẳng thức
 189. Skkn rèn luyện tư duy hàm qua các bài tập giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình
 190. Skkn rèn luyện kỹ năng giải các bài toán tìm giới hạn trong chương trình lớp 11 trung học phổ thông (ban cơ bản)
 191. Skkn rèn luyện kỹ năng cho học sinh giải hệ phương trình đối xứng
 192. Skkn tổng hợp một số sai lầm, nhằm giúp học sinh lớp 12a1 trường thpt số 2 văn bàn tránh sai sót khi tính tích phân
 193. Skkn ứng dụng các phép biến hình vào giải toán hình học
 194. Skkn ứng dụng phần mềm powerpoint và geometer’s sketchpad trong dạy học phép biến hình trong mặt phẳng
 195. Skkn vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại phát hiện để xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học dãy số lớp 11 thpt
 196. Skkn ứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích lớp 11
 197. Skkn phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh lớp 10b5
 198. Skkn hệ thức lượng trong tam giác
 199. Skkn cách tiếp cận bài toán tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số
 200. Skkn dạy các tổng dạng cho học sinh lớp 11
 201. Skkn dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học 10 nhằm rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh
 202. Skkn dự đoán dấu bằng trong bất đẳng thức cô si để tìm gtln, gtnn và chứng minh bất đẳng thức
 203. Skkn giúp học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng giải phương trình và bất phương trình vô tỉ
 204. Skkn bồi dưỡng tư duy học sinh qua giờ học tự chọn môn toán lớp 10
 205. Skkn khắc phục một số sai lầm cho học sinh lớp 10 khi giải phương trình và bất phương trình
 206. Skkn một số bài toán cực trị trong hình học giải tích lớp 12
 207. Skkn một số cách giải bài toán lập phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau
 208. Skkn kinh nghiệm sử dụng phần mềm cabri 2d và geogebra trong giảng dạy chương i hình học lớp 11 tại trường thpt chu văn thịnh
 209. Skkn một số kinh nghiệm dạy khoảng cách trong hình học không gian
 210. Skkn một số dạng thức bất phương trình chứa căn thức bậc hai thường gặp
 211. Skkn một số phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất cho học sinh lớp 10, 11
 212. Skkn một số phương pháp giải phương trình bậc bốn
 213. Skkn hướng dẫn học sinh tiếp cận và giải bài toán xác suất ở trường thpt đức hợp
 214. Skkn khai thác autograph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm
 215. Skkn phát huy tình tích cực chủ động của học sinh khi học môn toán bằng ví dụ thực tế và liên môn
 216. skkn giải pháp hướng dẫn học sinh khắc phục một số sai lầm khi giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn thức bậc hai
 217. Skkn Sai lầm thường gặp khi giải bất phương trình mũ, logarit và các sáng tạo khi xây dựng phương án gây nhiễu ở câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao năng lực giải toán cho học sinh 12
 218. Skkn tạo hứng thú học tập và khắc sâu kiến thức thông qua bẫy trong các bài toán
Mới hơn Cũ hơn