KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM LỚP 1

   

Dưới đây là link download Kho Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
NẾU CẦN HỖ TRỢ TẢI TÀI LIỆU, HOẶC GẶP KHÓ KHĂN GÌ KHI TẢI VÀ XEM TÀI LIỆU HÃY INBOX TẠI ĐÂY ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ.

 1. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 (2019)

 2. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 (2019)
 3. Skkn vài kinh nghiệm trong công tác phụ đạo cho học sinh chậm tiếp thu ở lớp 1 môn học vần 
 4. Skkn một số giải pháp phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh lớp 1 thông qua việc dạy giải bài toán có lời văn
 5.  Skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 
 6. Skkn một số giải pháp nhằm nâng cao việc hình thành năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 1 
 7. Skkn tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn toán lớp 1
 8. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn thủ công
 9. Skkn tổ chức thực hành trải nghiệm kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1
 10. Skkn tổ chức trò chơi học tập trong dạy học môn toán lớp 1
 11. Skkn giúp học sinh lớp 1 học tốt môn toán qua hoạt động trò chơi 
 12. Skkn phương pháp dạy học vần lớp 1 (về một số giải pháp tăng thời lượng môn học vần lớp 1 cho cho học sinh dân tộc, điều kiện dạy 5 buổi tuần)
 13. Skkn một số biện pháp huy động ra lớp và dạy học sinh dttc học tctv trước khi vào lớp 1
 14. Skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 15.  Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 
 16. Skkn áp dụng phương pháp dạy học mới vào dạy học môn thủ công lớp 1 theo hướng linh hoạt lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức dạy học
 17. Skkn một vài biện pháp dạy tăng cường tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở trường tiểu học võ thị sáu 
 18. Skkn một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn mĩ thuật 
 19. Skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 1
 20. Skkn một số biện pháp rèn chữ đẹp, giữ vở sạch cho học sinh lớp 1
 21. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 qua một số môn học và hđgd
 22. Skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1 
 23. Rèn kĩ năng phát âm chuẩn cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1 
 24. Skkn rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc 
 25. Skkn hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 26. Skkn dạy dấu câu tiếng việt cho học sinh các lớp 1,2,3 theo hướng thực hành 
 27. Skkn dạy học sinh lớp 1 viết đúng chính tả 
 28. Skkn một số biện pháp xây dựng phong trào “giữ vở sạch – viết chữ đẹp” cho học sinh lớp 1
 29. Skkn một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn toán lớp 1
 30.  Skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 31. Skkn một số biện pháp tổ chức trò chơi học toán cho học sinh lớp 1
 32. Skkn một số biện pháp nâng cao giải toán có lời văn cho học sinh lớp1 
 33. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng giải toán có lời văn ở lớp 1 
 34. Skkn một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh lớp 1
 35. Skkn một số biện pháp huy động ra lớp và dạy học sinh dân tộc thiểu số học tăng cường tiếng việt trước khi vào lớp 1
 36. Skkn rèn kỹ năng giải toán có lời văn ở học sinh lớp 1
 37. Skkn một số biện pháp phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập của học sinh lớp 1 trường tiểu học
 38. Skkn một số biện pháp ứng dụng cntt nhằm xây dựng và tổ chức tốt các trò chơi học vần cho học sinh lớp 1
 39. Skkn phương pháp dạy học lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn đạo đức lớp 1 
 40. Skkn giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng ven 
 41.  Skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 42. Skkn rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc 
 43. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng việt 1 công nghệ giáo dục
 44. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học cẩm phong huyện cẩm thủy 
 45. Skkn một số trò chơi học tập rèn kĩ năng đọc cho hs lớp 1 là người dân tôc thiểu số 
 46. Skkn một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi góp phần nâng cao chất lượng dạy học toán lớp 1 
 47. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 48.  Skkn các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài tập quay phải, quay trái đối với học sinh lớp 1
 49. Skkn một số biện pháp giúp đỡ học sinh chưa hoàn thành môn tiếng việt ở lớp 1
 50. Skkn phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1 
 51. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng “rèn chữ giữ vở” cho học sinh lớp 1
 52. Skkn đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của học sinh trong môn toán lớp 1 
 53. Skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn thủ công lớp 1
 54. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời văn
 55. Skkn một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy học môn toán lớp 1 
 56. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1
 57. Skkn “ một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 1
 58. Skkn một số biện pháp rèn học sinh yếu môn học vần lớp 1 
 59. Skkn tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy đạo đức ở lớp 1, 2, 3
 60. Skkn rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 
 61. Skkn nghiên cứu một số biện pháp dạy kĩ năng sống trong dạy học môn đạo đức lớp 1 
 62. Skkn áp dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng trong phương pháp giảng dạy cờ vua cho học sinh lớp 1 
 63. Skkn một vài kinh nghiệm rèn thói quen mạnh dạn, tự tin biểu diễn bài hát cho học sinh lớp 1
 64. Skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn kĩ năng vẽ hình đơn giản cho học sinh lớp 1
 65. Skkn tổ chức trò chơi học tập” trong môn toán ở lớp 1
 66. Skkn một số biện pháp duy trì hs lớp 1
 67. Skkn một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm lớp 1
 68. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học giải toán có lời văn lớp 1
 69. Skkn một số biện pháp rèn đọc cho học sinh lớp 1
 70. Skkn rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 71. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 72. Skkn một số kinh nghiệm hình thành và bồi dưỡng kỹ năng nói cho học sinh lớp 1
 73. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh học lớp 1
 74. Skkn một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
 75. Skkn công tác chủ nhiệm lớp 1a
 76. Skkn rèn nề nếp cho học sinh lớp 1
 77. Skkn một vài giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số ở trường tiểu học võ thị sáu
 78. Skkn một số kinh nghiệm rèn kỹ năng viết đúng, viết đẹp cho học sinh lớp 1
 79. Skkn một số biện pháp tích cực trong công tác chủ nhiệm lớp 1
 80. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1
 81. Skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 82. Skkn một số biện pháp xây dựng nề nếp học tập phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1
 83. Skkn một số biện pháp xây dựng nề nếp học tập phát huy tính tích cực cho học sinh lớp 1
 84. Skkn kinh nghiệm rèn kỹ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số tiếp thu chậm ở lớp 1
 85. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 1 dân tộc thiểu số qua môn đạo đức
 86. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 87. Skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 88. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 89. Skkn rèn kĩ năng nghe - nói - đọc - viết cho học sinh lớp 1
 90. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 91. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc cho học sinh lớp 1 – công nghệ giáo dục
 92. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 đọc tốt
 93. Skkn một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 1
 94. Skkn một số biện pháp phụ đạo học sinh chưa hoàn thành lớp 1
 95. Skkn giáo dục vệ sinh cá nhân cho học sinh lớp 1
 96. Skkn công tác chủ nhiệm lớp 1
 97. Skkn một số biện pháp nâng cao công tác chủ nhiệm lớp 1
 98. Skkn một số kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp 1 ở trường tiểu học
 99. Skkn áp dụng phương pháp dạy học mới vào dạy học môn thủ công lớp 1 theo hướng linh hoạt lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức dạy học
 100. Skkn chủ nhiệm “dạy học sinh lớp 1 kĩ năng tự bảo vệ bản thân
 101. Skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho hs lớp 1 Skkn kĩ năng sống cho học sinh lớp 1
 102. Skkn-Sáng kiến bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng việt 1
 103. Skkn Thiết kế một số trò chơi học tập môn tự nhiên và xã hội lớp 1 trên phần mềm powerpoint
 104. Skkn rèn luyện chữ viết cho học sinh lớp 1
 105. Skkn một số biện pháp rèn chữ đẹp cho học sinh lớp 1
 106. Skkn một số biện pháp hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 107. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả dạy học vần lớp 1
 108. Skkn một vài biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1 thông qua các môn học
 109. Skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1 tạ bố cục trong vẽ tranh
 110. Skkn một số biện pháp dạy tập viết trong giờ học vần lớp 1
 111. Skkn một số biện pháp hướng dẫn giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1
 112. Skkn giáo dục bảo vệ môi trường lồng ghép trong dạy môn đạo đức cho học sinh lớp 1
 113. Skkn giáo dục bảo vệ môi trường lồng ghép trong dạy môn đạo đức cho học sinh lớp 1
 114. Skkn giáo dục bảo vệ môi trường lồng ghép trong dạy môn đạo đức cho học sinh lớp 1
 115. Skkn giúp học sinh lớp 1 thao tác trên mẫu vật tự làm để nâng cao chất lượng môn toán
 116. Skkn giúp học sinh lớp 1 thao tác trên mẫu vật tự làm để nâng cao chất lượng môn toán
 117. Skkn áp dụng phương pháp dạy học mới vào dạy học môn thủ công lớp 1 theo hướng linh hoạt lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức dạy học
 118. Skkn-Một số biện pháp giúp tăng khả năng tiếp nhận ngôn ngữ cho học sinh chậm phát triển trí tuệ lớp 1A tai Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật
 119. Skkn-Một vài biện pháp tích cực rèn kỹ năng so sánh các số có hai chữ số cho học sinh lớp 1
 120. Skkn-Một số biện pháp nâng cao chất lượng “ giữ vở sạch – viết chữ đẹp “ cho học sinh lớp 1
 121. Skkn-Một vài kinh nghiệm dạy tập viết lớp 1
 122. Skkn-Xây dựng trò chơi học vần cho học sinh lớp 1
 123. Skkn-Một số giải pháp chỉ đạo khắc phục khó khăn trong dạy học Tập viết lớp 1
 124. Skkn-Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn Âm nhạc
 125. Skkn-Biện pháp rèn luyện kỹ năng sử dụng màu sắc thích hợp cho học sinh lớp 1
 126. Skkn nâng cao hiệu quả giải toán có lời văn cho học sinh khiếm thính lớp 1b
 127. Skkn-Bồi dưỡng phụ trách sao nhi đồng trong trường tiểu học
 128. Skkn tiếng anh-Sử dụng đồ dùng trực quan để phát huy tính tích cực của học sinh
 129. Skkn-Rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 để nâng cao chất lượng “vở sạch chữ đẹp”
 130. Skkn-Một số biện pháp rèn phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
 131. Skkn-Nâng cao chất lượng giảng dạy tuyến kiến thức Giải toán có lời vănỞ lớp 1
 132. SkknMột vài biện pháp rèn kĩ năng viết chữ đúng và đẹp cho học sinh lớp 1
 133. Skkn-Một số trò chơi giúp học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi học tốt môn Toán theo sách giáo khoa mới
 134. Skkn-Một số biện pháp giúp học sinh khiếm thính viết đúng phân môn Chính tả tại lớp 1B2
 135. Skkn-Sửa lỗi phát âm cho học sinh lớp 1
 136. Skkn-Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Toán lớp 1 nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh
 137. Skkn-Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết Tập đọc
 138. Skkn-Gây hứng thú cho học sinh trong các giờ đạo đức lớp 1
 139. Skkn-Hướng dẫn phương pháp học Toán cho học sinh lớp 1
 140. Skkn-Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết chữ rõ ràng, sạch đẹp
 141. Skkn-Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1
 142. Skkn-Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1
 143. Skkn-Vận dụng phương pháp phản hồi người mẹ trong giờ học vần cho học sinh khiếm thính lớp 1A
 144. Skkn-Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – “giải toán có lời văn” 
 145. Skkn-Sử dụng đồ dung trực quan trong dạy học toán cho học sinh lớp 1
 146. Skkn-Rèn kỹ năng làm tính cộng trừ cho học sinh lớp 1
 147. Skkn-Phương pháp giúp HS lớp 1 vẽ hình tự tin
 148. Skkn-Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn ở lớp 1
 149. Skkn-Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 -một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việ
 150. Skkn-một vài đổi mới về phương pháp giảng dạy môn âm nhạc lớp 1 
 151. Skkn-Nâng cao chất lượng giảng dạy tuyến kiến thức giải toán có lời văn ở lớp 1
 152. Skkn-Một Số Kinh Nghiệm Rèn Kĩ Năng Đọc Hiểu Cho Học Sinh Lớp 1
 153. Skkn-Một số biện pháp rèn luyện phát âm chuẩn cho học sinh lớp 1
 154. Skkn-một số biện pháp rèn chữ viết đúng cho học sinh lớp 1
 155. Skkn-Hướng dẫn phương pháp học Toán cho học sinh lớp 1
 156. Skkn-Hướng dẫn phương pháp học Toán cho học sinh lớp 1
 157. Skkn-Một số kinh nghiệm giúp giáo viên khối 1 nâng cao chất lượng dạy môn Tiếng Việt
 158. Skkn-Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 học tốt môn học vấn
 159. Skkn-Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 viết đúng chính tả
 160. Skkn lớp 1- Phương pháp dạy học sinh lớp 1 vẽ hình tự tin tạo bố cục thuận mắt trong bài vẽ tranh đề tài
 161. Skkn-Sử dụng có hiệu quả Đồ dùng dạy học các lớp 1, 2 ,3
 162. Skkn-Tổ chức trò chơi học tập trong giờ dạy đạo đức ở các lớp 1, 2, 3
 163. Skkn-mĩ thuật lớp 1 – phương pháp giúp học sinh vẽ hình tự tin tạo bố tranh đề tài
 164. Skkn-Lỗi chính tả của học sinh lớp 1B trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Cư Jút - Đắk Nông
 165. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn âm nhạc
 166. Skkn một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 1
 167. Skkn một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc
 168. Skkn một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc
 169. Skkn môn đạo đức lớp 1
 170. Skkn môn đạo đức lớp 1
 171. Skkn một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 nắm chắc chắn môn tiếng việt
 172. Skkn một số biện pháp phát huy tính sáng tạo giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn
 173. Skkn một số kinh nghiệm rèn kĩ năng tính, giải toán cho học sinh lớp 1
 174. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 dtts học tốt môn tiếng việt
 175. Skkn rèn đọc cho học sinh lớp 1 qua giờ tập đọc
 176. Skkn một số kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng điện tử trên phần mềm adobe presenter môn toán lớp 1
 177. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học “giải toán có lời văn” ở lớp 1
 178. Skkn rèn đọc cho học sinh lớp 1 qua giờ tập đọc
 179. Skkn rèn đọc cho học sinh lớp 1 qua giờ tập đọc
 180. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 1 dtts học tốt môn tiếng việt
 181. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học “giải toán có lời văn” ở lớp 1
 182. Skkn một số biện pháp phát huy tính sáng tạo giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn
 183. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học “giải toán có lời văn” ở lớp 1
 184. Skkn một số biện pháp phát huy tính sáng tạo giúp học sinh lớp 1 học tốt giải toán có lời văn
 185. Skkn một số kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1
 186. Skkn một vài kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc đúng cho hs lớp 1 dtts ở trường tiểu học võ thị sáu
 187. Skkn một số biện pháp rèn chữ viết đẹp cho học sinh lớp 1
 188. Skkn một số biện pháp khắc phục lỗi chính tả cho học sinh lớp 1
 189. Skkn một số kinh nghiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 1, 2 của trường tiểu học lê hồng phong 
 190. Skkn kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đúng luật chính tả một số âm, vần cho học sinh lớp 1
 191. Skkn một số biện pháp giúp trẻ học tốt khám phá khoa học tại lớp lá 1 trường mầm non krông ana
 192. Skkn một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1 trong các tiết tập đọc
 193. Skkn một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 trường tiểu học hoàng văn thụ giải toán qua mạng internet đạt hiệu quả
 194. Skkn một vài biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1
 195. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 1 trong giờ tập đọc
 196. Skkn tổ chức trò chơi trong giảng dạy phần vần lớp 1
 197. Skkn biện pháp nâng cao chất lượng dạy các biểu tượng hình học cho học sinh lớp 1
 198. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho học sinh lớp 1a qua môn đạo đức
 199. Đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn tiếng việt công nghệ giáo dục 1
 200. Skkn rèn phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc mông
 201. Skkn một số biện pháp chữ viết cho học sinh lớp 1
 202. Sáng kiến kinh nghiệm môn tự nhiên và xã hội lớp 1 – vận dung phương pháp quan sát trong dạy học
 203. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 1b giữ vở sạch, viết chữ đẹp
 204. Skkn đổi mới phương pháp dạy tập đọc lớp 1
 205. Skkn tổ chức một số trò chơi toán học lớp 1 nhằm gây hứng thú cho học sinh học tập
 206. Skkn một số giải pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt môn mĩ thuật
 207. Skkn đổi mới phương pháp dạy học về rèn chữ viết cho học sinh lớp 1 để nâng cao chất lượng “vở sạch chữ đẹp
 208. Skkn tạo hứng thú giúp học sinh học tốt môn tự nhiên và xã hội lớp 1
Mới hơn Cũ hơn