Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng anh cấp THPT (SKKN môn Tiếng anh lớp 10, 11, 12)

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng anh cấp THPT (SKKN môn Tiếng anh lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn phát triển kỹ năng nói cho học sinh qua phương pháp dạy học theo dự án môn tiếng anh thpt
 2. Skkn dạy kĩ năng đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng anh cấp thpt 
 3. Skkn dạy kĩ năng đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn tiếng anh cấp thpt
 4. Skkn áp dụng phương pháp dạy tích hợp vào một số bài dạy tiếng anh bậc thpt
 5. Skkn tiếng anh một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản
 6. Skkn kỹ thuật soạn giảng một tiết dạy sinh học bằng tiếng anh
 7. Skkn phương pháp luyện nói tiếng anh hiệu quả cho học sinh phổ thông và học sinh giỏi quốc gia 
 8. Skkn giải pháp bước đầu trong việc xây dựng trường điển hình đổi mới dạy học ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 ở trường thpt 
 9. Skkn áp dụng phương pháp dạy tích hợp vào một số bài dạy tiếng anh bậc thpt
 10. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 10 học tốt kỹ năng viết bằng tiếng anh
 11. Skkn tiếng anh một số dạng hoạt động giúp phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy câu điều kiện cơ bản
 12. Skkn phát huy tính tích cực và năng lực sử dụng ngôn ngữ của học sinh trong các giờ học noi tiếng anh ở trường trung học phổ thông
 13. Skkn phương pháp gây hứng thú và phát huy tính tích cực cho học sinh thông qua câu lạc bộ tiếng anh 
 14. Skkn giải pháp bước đầu trong việc xây dựng trường điển hình đổi mới dạy học ngoại ngữ theo đề án nnqg 2020 ở trường thpt dương quảng hàm
 15. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 10 học tốt kỹ năng viết bằng tiếng anh
 16. Skkn những cách dạy mệnh đề quan hệ hiệu quả 
 17. Skkn phương pháp luyện nói tiếng anh hiệu quả cho học sinh phổ thông và học sinh giỏi quốc gia
 18. Skkn dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh khối 12 – trường thpt phan bội châu thông qua việc ứng dụng phần mềm soạn giảng activinspire 
 19. Skkn phát huy hiệu quả trong hoạt động cặp – nhóm trong chương trình học kỳ i tiếng anh lớp 10
 20. Skkn rèn luyện kỹ năng làm dạng bài tập hình thái từ tiếng anh dành cho học sinh lớp 12 trường thpt trần văn kỷ
 21. Skkn đổi mới một số hoạt động trong phần post listening tiếng anh 10 chương trình chuẩn tại trường thpt trần văn kỷ
 22. Skkn tích cực hóa học sinh trong tiết viết (tiếng anh 10 học kỳ 1)
 23. Skkn tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy môn tiếng anh bậc thpt
 24. Skkn teaching study skills in a high school english class (dạy kĩ năng học tập trong lớp học tiếng anh ở trường phổ thông)
 25. Skkn teaching speaking how to stimulate speaking in a second language
 26. Skkn phương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quả
 27. Skkn the effectiveness of pair work and group work in teaching and learning english
 28. Skkn thinking aloud in the reading class to maximize interaction and communication
 29. Skkn teaching vocabulary in a reading lesson grade 11
 30. Skkn teaching presentation skills to gifted students of english (dạy kĩ năng thuyết trình cho học sinh chuyên anh)
 31. Skkn how to teach speaking in tieng anh 12 effectively
 32. Skkn some effective ways in teaching writing grade 12
 33. Skkn some ways to improve the weak students’ listening skill grade 11th
 34. Skkn some techniques for guessing the meaning of new words
 35. Skkn some helpful skills for students to study english effectively
 36. Skkn how to teach writing in tieng anh 12 effectively
 37. Skkn some activities in post listening – grade 11
 38. Skkn một số giải pháp để đạt hiệu quả cao trong tiết dạy rèn luyện kỹ năng viết – phân môn tiếng anh lớp 12
 39. Skkn improving the tenth graders’ written work through the teaching of text type
 40. Skkn improving high school students' reading skills through using different question types
 41. Skkn improving high school students’ speaking skill through role play
 42. Skkn how to write an effective test
 43. Skkn how to make an english class more interesting and effective
 44. Skkn how to teach vocabulary effectively
 45. Skkn how to improve your use of english grammar
 46. Skkn how to teach english to high school students communicatively and effectively.
 47. Skkn how to help weak students to write an essay effectively in english grade 1
 48. Skkn vận dụng kiến thức liên môn trong giờ học nói tiếng anh để giáo dục cho học sinh về vấn đề ô nhiễm môi trường tại tỉnh nhà (ninh bình) hiện nay
 49. Skkn examining the participation of the 12th form students during reading activities at luong the vinh high school 
 50. Skkn how to help students learn grammar effectively
 51. Skkn how to help gifted students find essay writing easy and how to help them write more effectively
 52. Skkn helping gifted students gain benefit
 53. Skkn genre based approach to teaching writing
 54. Skkn games in teaching grammar grade 10
 55. Skkn formative assessment to enhance student performance 
 56. Skkn classification and some ways to solve problems in writing period in grade 10 
 57. Skkn examining the participation of the 12th form students during reading activities at luong the vinh high school
 58. Skkn experience initiative developing listening skills
 59. Skkn applying games to an english class
 60. Skkn does group work help enhance or give more interest in teaching and learning reading comprehension
 61. Skkn phát triển kỹ năng nói cho học sinh qua phương pháp dạy học theo dự án môn tiếng anh thpt
 62. Skkn để giúp học sinh biết cách tìm đúng dấu nhấn trọng âm
 63. Skkn difficulty in teaching speaking in vietnamese high schools and suggested solutions
 64. Skkn cách dạy phát âm tiếng anh cho học sinh phổ thông
 65. Skkn cách giải quyết những khó khăn trong các dạng bài tập đọc hiểu (how to tackle problems in different types of reading comprehension exercises)
 66. Skkn arousing students’ interest in reading
 67. Skkn applying project work to motivating students' communication skills and attitudes in learning english
 68. Skkn trắc nghiệm tiếng anh trực tuyến
 69. Skkn vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy học tiếng anh – thpt
 70. Skkn an investigation of high school students’ attitudes to group work and pair work
 71. Skkn activities for reviewing and enriching vocabulary knowledge
 72. Skkn a call evaluation report to promote learner’s autonomy in learning english
 73. Skkn vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy học tiếng anh – thpt
 74. Skkn to check “the students’mastering” vocabulary in a reading lesson
 75. Skkn tiếng anh 12 application of teaching comparison structures into communicative method.
 76. Skkn using webquest to encourage vo truong toan high school students’ reading skil
 77. Skkn using games to teach english in high schools
 78. Skkn using communicative tasks or activities to promote high school students' grammatical competence 
 79. Skkn quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh tại trường thpt
 80. Skkn topic based vocabulary teaching to students majoring in english
 81. Skkn tiếng an h11 teaching grade 11 students’ speaking skills by using communicative tasks
 82. Skkn tiếng anh 11 using lexical bundles and gambits to improve high school
 83. Skkn tiếng anh 10 using games in teaching grammar for students in grade 10
 84. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích hợp để dạy môn tiếng anh cho học sinh lớp 12 trường ptdtnt tỉnh 
 85. Skkn sử dụng trò chơi để ôn tập, củng cố các bài trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 10
 86. Skkn quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh tại trường thpt
 87. Skkn vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ ở trên lớp trong dạy học môn tiếng anh tại trường thpt triệu sơn 2
 88. Skkn using post listening activities to help students feel more interested in listening
 89. Skkn using group work to enhance students’ participation in speaking activities
 90. Skkn making speaking tasks in english textbooks more meaningful 
 91. Skkn integrated skills in writing lessons to improve language input 
 92. Skkn phương pháp dạy ngữ pháp tiếng anh theo hướng giao tiếp
 93. Skkn một số phương pháp dạy ngữ âm từ vựng để phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng anh cho học sinh trường thpt than uyên
 94. Skkn using context to improve high school students’ vocabulary
 95. Skkn tích hợp giao dục môi trường vào môn speaking tiếng anh lớp 11 
 96. Skkn motivating students in english class with the help of english short clips 
 97. SKKN Mini-Projects Can Help Enhance Soft Skills For High School Students
 98. Skkn một số hoạt động trong phần “post listening” tiếng anh lớp 10 chương trình chuẩn
 99. Skkn một số kinh nghiệm về việc hình thành cho học sinh phương pháp học tiếng anh ngoài giờ lên lớp
 100. Skkn những kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia dự thi olympic tiếng anh trên internet cấp tỉnh 
 101. Skkn làm thế nào để có một tiết học nói “speaking” đạt hiệu quả cao môn tiếng anh lớp 11 
 102. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong phương pháp dạy học thảo luận nhóm ở môn tiếng anh
 103. Skkn ôn tập cho học sinh thpt câu bị động và các dạng bài tập thực hành môn tiếng anh
 104. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học ngữ pháp tiếng anh lớp 10
 105. Skkn kinh nghiệm dạy nghe môn tiếng anh trường thpt cồn tiên
 106. Skkn một số kinh nghiệm dạy kỹ năng đọc hiểu môn tiếng anh lớp 10 hệ 7 năm 
 107. Skkn một số phương pháp dạy ngữ âm từ vựng để phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng
 108. Skkn ứng dụng adobe presenter vào soạn giáo án e learning trong dạy học tin học 11
Mới hơn Cũ hơn