SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC THCS (Skkn thể dục 6, 7, 8, 9)


Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN THỂ DỤC THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bộ môn thể dục 8 tại trường thcs lê quý đôn
 2. Skkn một số bài tập trong công tác bồi dưỡng đội tuyển cầu lông cho học sinh trường ptdtnt thcs krông ana
 3. Skkn một số bài tập phối hợp nâng cao thành tích hai nội dung điền kinh “chạy ngắn – chạy bền ” cho học sinh lớp 8
 4. Skkn một số bài tập giao bóng và chiến thuật nâng cao thành tích đội tuyển clb bóng bàn buôn trấp (thcs)
 5. Skkn đổi mới phương pháp huấn luyện đội tuyển chạy ngắn đối với học sinh thcs
 6. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy kỹ thuật chạy cự li ngắn cho học sinh thcs
 7. Skkn lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát của học sinh lớp 8
 8. Skkn một số phương pháp nâng cao thành tích nhảy xa cho học sinh nữ lớp 9
 9. Skkn phương pháp dạy học phát huy tính tích cực tập luyện tdtt của học sinh
 10. Skkn nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của đội tuyển điền kinh khối 8 ở trường thcs số 2 bình nguyên sau 6 tháng tập luyện
 11. Skkn sử dụng một số phương pháp tập luyện thể dục thể thao nhằm giáo dục thể chất và phát huy tính tích cực của học sinh ở bậc thcs
 12. Skkn một số bài tập bổ trợ kĩ thuật và chiến thuật thi đấu nhằm năng cao thành tích môn đẩy gậy cấp thcs
 13. Skkn một số bài tập và phương pháp tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn đá cầu lớp 7
 14. Skkn một số bài tập phát triển sức nhanh cho học sinh lớp 9
 15. Skkn thể dục lớp 6 một số phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đại trà môn đá cầu lớp 6
 16. Skkn một số kinh nghiệm tập luyện môn cầu lông cho học sinh cấp thcs
 17. Skkn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích đội tuyển môn bơi ngửa cấp thcs
 18. Skkn một số biện pháp khắc phục những lỗi sai thường mắc trong việc học kỹ thuật nhảy cao kiểu “bước qua” cho học sinh lớp 8 thcs
 19. Skkn một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8
 20. Skkn một số kinh nghiệm tập luyện môn cầu lông cho học sinh cấp thcs
 21. Skkn thể dục lớp 6 một số phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đại trà môn đá cầu lớp 6
 22. Skkn một số biện pháp nhằm khắc phục những sai lầm thường mắc trong khi học kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua của học sinh lớp 8
 23. Skkn nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của đội tuyển điền kinh khối 8 ở trường thcs số 2 bình nguyên sau 6 tháng tập luyện
 24. Skkn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thể lực và kỹ thuật cho đội bóng đá nam trường thcs
 25. Skkn nghiên cứu sự phát triển về hình thái và thể lực của đội tuyển điền kinh khối 8 ở trường thcs số 2 bình nguyên sau 6 tháng tập luyện
 26. Skkn phát triển tố chất thể lực học sinh thông qua trò chơi vận động
 27. Skkn kinh nghiệm để dạy tốt bộ môn thể dục khối 8 cho học sinh trường thcs thpt huỳnh văn nghệ
Mới hơn Cũ hơn