SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ THCS ( Skkn địa lý 6, 7, 8, 9)

Dưới đây là link download SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ THCS (lớp 6-7-8-9), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. skknTích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường THCS phong hiền
 2. skkn một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lí lớp 7,8
 3. skkn tích hợp nhũng điểm chung trong dạy học địa lý lớp 9 
 4. skkn thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lí
 5. skkn rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9
 6. SKKN phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn địa lí
 7. SKKN phương pháp dạy các bài học thực hành địa lí 9
 8. SKKN phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn địa lý
 9. skkn một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy địa lí bậc thcs
 10. skkn một số phương pháp sử dụng phương tiện trong dạy học địa lí 8
 11. skkn một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn địa lý 7
 12. skkn kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn địa lý cấp THCS
 13. SKKN rèn luyện kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa cho HS lớp 7
 14. skkn phương hướng trên bản đồ kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí( địa lí lớp 6)
 15. Sáng kiến kinh nghiệmthiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy học địa lý
 16. SKKN một vài kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy môn địa lý
 17. SKKN rèn luyện một số kỹ năng thành lập biểu đồ môn điạ lí cho học sinh lớp 12 – trường THPT ba vì 
 18. skkn lồng ghép môi trường trong giảng dạy địa lí 9 
 19. Skkn-giáo dục hs ý thức bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lớp 6
 20. Skkn-phương pháp rèn luyện kỹ năng vẽ, phân tích biểu đồ, bảng số liệu, đọc và phân tích atlat địa lí 
 21. Skkn-kinh nghiệm dạy bài ôn tập học kỳ i môn địa lý lớp 8
 22. Sáng kiến kinh nghiệmthiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy - học địa lý
 23. Skkn- phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí( địa lí lớp 6)
 24. Skkn-một số kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn nhằm giáo dục học sinh bảo vệ môi trường trong môn địa lý 7 
 25. Skkn-kinh nghiệm dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn địa lý cấp thcs
 26. Skkn-một số phương pháp sử dụng phương tiện trong dạy học địa lí 8
 27. Skkn-một số biện pháp để giảng dạy tích hợp giáo dục dân số trong bộ môn địa lý
 28. Skkn-hướng dẫn học sinh giải các bài tập địa lí tự nhiên đại cương trong ôn thi học sinh giỏi môn địa lí ở trường
 29. Skkn- rèn luyện kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa cho hs lớp 7
 30. Skkn-bảo vệ môi trường qua môn địa lí thcs 
 31. Skkn sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí thcs
 32. Skkn cấp tỉnh-hướng dẫn kĩ năng lựa chọn và vẽ biểu đồ địa lí cho học sinh lớp 9 năm 2015 
 33. Skkn- giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs
 34. Sáng kiến kinh nghiệm xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy - học địa lý
 35. Skkn- giáo dục môi trường qua môn địa lí lớp 7
 36. Skkn- dạy bài một số quy luật của lớp vỏ địa lý ở môn địa lý lớp 10 theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm, sử dụng kênh hình, video để dạy và học
 37. Skkn-sử dụng tài liệu địa lý địa phương trong giảng dạy môn địa lý
 38. Skkn-thiết kế và sử dụng phiếu học tập trong dạy-học địa lí 
 39. Skkn-tổ chức hoạt động ngoại khoá địa lý cho học sinh thcs
 40. Skkn-rèn kỹ năng đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trong chương trình địa lý cho học sinh lớp 7
 41. Skkn-phương pháp dạy địa lý cho học sinh thcs
 42. Skkn-sử dụng các phương pháp dạy học trong giảng dạy địa lí thcs
 43. Skkn-rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ trong môn địa lí 9 ở trường thcs thượng lâm
 44. Skkn-rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 trường thcs tân minh
 45. Skkn-phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn địa lý
 46. Skkn-phương pháp tổ chức dạy học địa lí thcs theo nhóm nhỏ
 47. Skkn-phân loại hệ thống biểu đồ địa lý và kĩ thuật vẽ biểu đồ hình tròn cho học sinh lớp 9
 48. Skkn-một vài kinh nghiệm để hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng có hiệu quả biểu đồ khí hậu trong giảng dạy địa lí 7 ở trường trung học cơ sở
 49. Skkn-phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn địa lí
 50. Skkn-phương pháp dạy các bài học thực hành địa lí 9
 51. Skkn-nâng cao hiệu suất dạy học bằng hình vẽ minh họa trong môn địa lí bậc thcs
 52. Skkn-ứng dụng cntt trong dạy học địa lí lớp 9 ở trường thcs
 53. Skkn-ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng giáo án điện tử địa lí thcs 
 54. skkn-Sử dụng bản đồ, tranh ảnh trong giảng dạy địa lí cực hay 
 55. Skkn-một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy địa lí bậc thcs
 56. skkn-Tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học địa lí ở trường thcs phong hiền
 57. Skkn-một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lí lớp 7,8
 58. Skkn-tích hợp nhũng điểm chung trong dạy học địa lý lớp 9
 59. Skkn- một vài kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả một tiết dạy - học môn địa lý 8 theo phương pháp đổi mới
 60. Skkn sử dụng đồ dùng trực quan trong giảng dạy môn địa lí lớp 9 thcs 
 61. Skkn sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học địa lý lớp 6 – cấp thcs 
 62. Skkn một số kinh nghiệm đưa tích hợp liên môn và giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạymôn địa lý cấp thcs 
 63. Skkn rèn kỷ năng đọc bản đồ, lược đồ cho học sinh lớp 7 
 64. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy – học môn địa lý ở trường thcs 
 65. Skkn vận dụng kĩ thuật mảnh ghép để nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý thcs 
 66. Skkn phát huy năng lực học sinh qua quan sát hình ảnh trực quan và trải nghiệm đóng vai trong môn địa lý 
 67. Skkn hướng dẫn học sinh kĩ năng phân tích biểu đồ địa lý 7 
 68. Skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững 
 69. Skkn sử dụng phần mềm mapinfo biên tập bản đồ địa lí tỉnh điện biên, ứng dụng dạy phần địa lí địa phương 
 70. Skkn sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học địa lý lớp 6 – cấp thcs 
 71. Skkn một số phương pháp sử dụng phương tiện dạy học địa lí lớp 8 
 72. Skkn phương pháp rèn luyện kỹ năng vẽ, phân tích biểu đồ, bảng số liệu, đọc và phân tích atlat địa lí 
 73. Skkn một số giải pháp rèn luyện kĩ năng nhận dạng để vẽ biểu đồ địa lí 
 74. Skkn góp phần tra cứu địa danh châu âu trong địa lý 7 
 75. Skkn sử dụng kênh hình và bản đồ tư duy trong củng cố kiến thức, nội dung bài học môn địa lý 6 
 76. Skkn một số kỹ thuật sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí ở trường thcs 
 77. Skkn bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững. 
 78. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong dạy học địa lý ở trường thcs vùng ven có học sinh dân tộc (chu văn bình – thcs anh hùng wừu) 
 79. Skkn phương pháp giảng dạy địa lý dân cư việt nam 
 80. Skkn đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết về sự phân hoá lãnh thổ việt nam trong chương trình địa lý lớp 9 
 81. Skkn đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết môn địa lý lớp 9 
 82. Skkn rèn kỹ năng nhận biết các môi trường địa lý qua phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở môn địa lý lớp 7 
 83. Skkn hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng học tốt môn địa lí ở bậc thcs 
 84. Skkn hướng dẫn học sinh rèn kĩ năng học tốt môn địa lí ở bậc thcs 
 85. Skkn các phương pháp dạy tiết ôn tập đạt hiệu qủa trong môn địa lý thcs 
 86. Skkn các phương pháp dạy tiết ôn tập đạt hiệu qủa trong môn địa lý thcs 
 87. Skkn sử dụng phần mềm mapinfo biên tập bản đồ địa lí tỉnh điện biên, ứng dụng dạy phần địa lí địa phương 
 88. Skkn sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học địa lý lớp 6 – cấp thcs 
 89. Skkn một số phương pháp sử dụng phương tiện dạy học địa lí lớp 8
 90. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng môn địa lí 7
 91. Skkn một vài kinh nghiệm lồng ghép giáo dục đạo đức cách mạng cho học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thực địa môn lịch sử lớp 9
 92. Skkn một vài kinh nghiệm rèn luyện kĩ năng sử dụng, khai thác kiến thức từ kênh hình sách giáo khoa địa lí lớp 8
 93. Skkn một vài kinh nghiệm lồng ghép ca dao, tục ngữ tạo hứng thú học tập cho học sinh ở môn địa lí thcs
 94. Skkn một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp 7 
 95. Skkn lồng ghép kĩ năng phòng chống thiên tai ở vùng đồi núi trong giảng dạy địa lý thcs
 96. Skkn một vài kinh nghiệm lồng ghép ca dao, tục ngữ tạo hứng thú học tập cho học sinh ở môn địa lí thcs
 97. Skkn một số phương pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn địa lý lớp 7 
 98.  Skkn một số kỹ thuật sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí ở trường trung học cơ sở
 99. Skkn sử dụng kênh hình và bản đồ tư duy trong củng cố kiến thức, nội dung bài học môn địa lý 6
 100. Skkn sử dụng kênh hình và bản đồ tư duy trong củng cố kiến thức, nội dung bài học môn địa lý 6
 101. Skkn cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng) trong nghiên cứu địa lí 
 102. Skkn giáo dục hs ý thức bảo vệ môi trường qua giảng dạy địa lớp 6 
 103. Skkn đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết về sự phân hóa lãnh thổ việt nam trong chương trình địa lý lớp 9
 104. Skkn một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững
 105. Skkn một vài kinh nghiệm để hướng dẫn học sinh khai thác và sử dụng có hiệu quả biểu đồ khí hậu trong giảng dạy địa lí 7 ở trường trung học cơ sở
 106. Skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn địa lý
 107. Skkn phương pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn địa lí
 108. Skkn phương pháp dạy các bài học thực hành địa lí 9
 109. Skkn phương pháp dạy địa lý cho học sinh thcs
 110. Skkn rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ trong môn địa lí 9 ở trường thcs thượng lâm
 111. Skkn một số phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy địa lí bậc thcs
 112. Skkn ứng dụng cntt vào soạn giảng địa lí 7
 113. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng giáo án điện tử địa lí thcs 
 114. Skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs 
 115. Skkn rèn luyện kỹ năng đọc và lập biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa cho hs lớp 7
 116. Skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs
 117. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng môn địa lí 7
 118. Skkn phương pháp tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn địa lí trung học cơ sở
Mới hơn Cũ hơn